Info om Karrusel til naboer

Her vil du finde info om støjgener og hvilke gader og p-pladser der måtte blive spærret i forbindelse med Karrusel. Karrusel finder sted på to lokationer i år: Havnen ved Englandskaj henholdvis torsdag og lørdag samt city om fredagen. Det er til den store gratis gadefest om fredagen i city der vil blive spærret mest af.

Konkret info kommer medio august.